LOGOTIP

Invalid rotator ID specified (path erc_63_1349511040 doesn't exist). Unable to display rotator.
 

En el logotip del Festival, el nom del certamen s’incrusta dins de la forma resultant de juxtaposar una circunferència amb un quadrat. La composició juga amb tres colors: el negre, propi de l’escriptura, de la cultura, i els tons daurat i vermell en referència al màgic univers de la pista. Hi ressalta en roig la lletra C, tant propera a la pista circular del circ, amb els caixons oberts per a rebre l’artista. Com veieu a l’esquerra, el logotip té igualment versions en castellà, anglès i francès. La gràfica del logo ha estat fruit del treball de Jordi Taché i Jesús Porra.