LOGOTIP

  • logo-7 logo-7
  • logo_es-3 logo_es-3
  • logo_en logo_en
  • logo_fr logo_fr
 

En el logotip del Festival, el nom del certamen s’incrusta dins de la forma resultant de juxtaposar una circunferència amb un quadrat. La composició juga amb tres colors: el negre, propi de l’escriptura, de la cultura, i els tons daurat i vermell en referència al màgic univers de la pista. Hi ressalta en roig la lletra C, tant propera a la pista circular del circ, amb els caixons oberts per a rebre l’artista. Com veieu a l’esquerra, el logotip té igualment versions en castellà, anglès i francès. La gràfica del logo ha estat fruit del treball de Jordi Taché i Jesús Porra.