CONCURS D’APARADORS

 

Des de Comerç Figueres Associació i en col·laboració amb la VI edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres s’organitza la cinquena edició del concurs d’aparadors comercials. Comerç Figueres Associació i l’organització del Festival, Circus Arts Foundation, volen fomentar que els establiments comercials de la ciutat participin i s’integrin en aquest Festival decorant els aparadors amb gran creativitat i imaginació i per aquest motiu es premiarà aquest esforç i dedicació dels participants amb premis importants.

Base 1. Objecte:

1- Aquestes bases regulen el Concurs d’aparadors comercials del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Figueres 2017, que té per objecte premiar la decoració dels establiments comercials de la ciutat amb motiu de la 6a edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, que se celebrarà a la ciutat del 16 al 20 de febrer del 2017.

Base 2. Participants i inscripció:

 1. Poden presentar-se en el concurs totes les persones físiques i jurídiques titulars dels establiments comercials de la ciutat de Figueres i adherits a l’entitat.
 2. La inscripció és gratuïta per a tothom.
 3. La participació al concurs es formalitzarà mitjançant trucada als telèfons  972 284 387  / 671 708 441, o correu electrònic a Comerç Figueres Associació a gerencia@comercfigueres.com.
 4. El termini per formalitzar la inscripció serà el 10 de febrer del 2017.
 5. Comerç Figueres Associació facilitarà als inscrits materials promocionals del festival i un distintiu (pòster, adhesiu…) que els identificarà com a participants. Aquest distintiu caldrà col·locar-lo en un lloc visible durant el període de participació.

Base 3. Exhibició de l’aparador:

 1. L’aparador haurà de romandre exposat del 14 al 21 de febrer del 2017, ambdós inclosos.
 2. Del 15 al 17 de febrer del 2017, el jurat farà una única visita a cada establiment, en qualsevol dels dies inclosos dins d’aquest període. La visita no serà prèviament concertada. Les condicions en què es trobi l’aparador en el moment de la visita seran les que el jurat prendrà en consideració a l’hora d’aplicar els criteris de valoració.

Base 4. Característiques dels premis:

Els premis consisteixen en:

 • Xec Regal de 200 € al millor aparador + 2 entrades VIP per al Festival *.
 • Xec Regal de 150 € al segon millor aparador + 2 entrades Platí Or del Festival *.
 • Xec Regal de 100 € al tercer millor aparador + 2 entrades Or del Festival *.

* Entrades per la sessió de diumenge a les 19.30 h

 1. Qualsevol dels Xecs Regal lliurats només es podran consumir en establiments adherits a Comerç Figueres Associació i preferiblement vinculats al sistema de fidelització Empordà Card.
 2. El pagament del premi es farà un cop hagin pactat les tres parts; Comerç Figueres Associació, aparadors guanyadors i establiments seleccionats pel consum dels Xecs Regal.
 3. Es donarà visibilitat i es farà publicitat dels premiats en els diferents canals de comunicació de l’Associació (web, newsletterFacebookTwitter i Instagram, premsa escrita…) i del mateix Festival.

Base 5. Criteris de valoració:

Els criteris de valoració seran (de 0 a 5 punts):

 • L’originalitat
 • La qualitat artística
 • El grau de vinculació amb la temàtica del Circ
 • La il·luminació
 • La utilització de materials reciclats o reciclables, autòctons…

Base 6. Jurat i veredicte:

El jurat estarà compost per:

 • Un/a representant de Circus Arts Foundation, organitzador del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres.
 • Un/a representant de Comerç Figueres Associació.
 • Un/a tècnic/a d’aparadorisme.
 1. El veredicte es farà públic el dia 17 de febrer del 2017 coincidint amb l’equador del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Figueres.
 2. El veredicte és vinculant i inapel·lable.
 3. El jurat es reserva el dret de no atorgar algun dels tres premis, així com la facultat de resoldre qualsevol imprevist.
 4. La participació en el concurs comporta el ple reconeixement i acceptació d’aquestes bases i del veredicte del jurat.

Inscriviu-vos avui mateix trucant als telèfons 972 284 387 / 671 708 441, o envieu correu electrònic a gerencia@figueresshop.com.